Osby Scoutkårs scoutgård är sedan 1994 centrum för scoutverksamheten.
Scoutgården är belägen vid Ebbarpsvägen öster om Osbysjön i ett naturskönt område med närbelägen campingplats, elljusmotionsspår på Klinten, skidbacke samt med vandringsleden “Skåneleden” alldeles intill. Till scoutgården hör en nästan 9.000 kvadratmeter stor naturtomt med cirka 90 meters strand till Osbysjön.

Osby_1

Osby Scoutkår kunde 1985 förvärva fastigheten, som har beteckningen
Ebbarp 1:125. Redan vid scoutkårens 40-årsjubileum 1970/71 startade
insamlingsarbetet med att skapa en ekonomisk stugfond. Efter många års idogt sparande och avsättningar till stugfonden kunde Osby Scoutkår 1987 uppdra åt arkitekt Hans-Gösta Hansson – gammal kårmedlem – att upprätta ritningar och kostnadsberäkningar för ombyggnad och renovering av den gamla ekonomibyggnaden till Ebbarpsgården till en modern scoutgård.
exterior_web_18cm-2
1992 erhölls bygglov för en ombyggnad till scoutgård och efter bidrag från Allmänna Arvsfonden respektive Osby kommun kunde byggnationen ske 1994. I en första etapp renoverades utvändigt tak och fasad samt kompletterades med nya fönster och dörrar på en betydande del av byggnaden. Invändigt renoverades 387 kvadratmeter till nystandard. Härigenom erhölls en stor kårlokal på 120 kvadratmeter, ett modernt kök, kapprum med toaletter samt ett grupputrymme med balustrad ovanför en del av den stora samlingssalen. Genom att ta bort innertaket i den stora samlingssalen, men samtidigt bevara bärande bjälkar, fick scoutkåren en lokal med verklig rymd och vidunderlig utsikt över Osbysjön.

En planerad andra etapp – som scoutkåren vill förverkliga de närmaste åren – omfattar renovering av vinkelbyggnaden mot norr till nystandard.

Hyra scoutlokalen!