En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca: 150 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi ett ganska nytt koncept kallad Familjescouting , där de yngsta scouterna deltar (från 6 år) tillsammans med förälder eller annan släkting.

Vidare har vi en  grupp av Spårare fördelade på två patruller och en gemensam Upptäckar, Äventyrar och Utmanar grupp om två patruller.

Varje avdelning är uppdelad i patruller. En patrull består av fyra till sju medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas minst en gång varannan vecka, ofta på scoutgården.

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår gård och mindre reparationer. I bland träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring gården.